Innovita

Organisatiebeheer

In een organisatie is de vrijheid om niet te doen waarvoor men verantwoordelijk is en te doen waarvoor men niet verantwoordelijk is een zeer gevaarlijke vrijheid.

Organization design

We geven je advies in het ontwerpen, veranderen en optimaliseren van de organisatiestructuur. Vanuit je mission statement tekenen we samen een (nieuwe) structuur uit, al dan niet in het kader van een reorganisatie. We stellen de noodzakelijke activiteiten en rollen voor in een ‘organigram’, in een vorm die rekening houdt met je strategie en gewenste bedrijfscultuur. En dat kan gaan van een klassieke hiërarchische structuur tot een model dat uitgaat van zelfsturing.

Als je door veranderende omstandigheden (bv de marktomgeving) je organisatiestructuur moet wijzigen, helpen we je om een streeforganisatie op punt te stellen, waarin het ideale aantal posities wordt bepaald en dat een soort kompas wordt bij het nemen van HR beslissingen. Deze structuur, onder welke vorm dan ook, is steeds aanpasbaar aan wijzigende omstandigheden.

Om hiertoe te komen, faciliteren we workshops met management teams en HR teams. Zo ondersteunen we je in het efficiënter en effectiever maken van je organisatie.

Role design

We beschrijven rollen in termen van bijdrage, verantwoordelijkheden, interacties en vereiste competenties.

Vervolgens waarderen we hun “gewicht” met behulp van de Hay methode, die toelaat om elke rol toe te wijzen aan een loonschaal en wereldwijd gebruikt wordt. Zo kun je in je organisatie de verschillende rollen in een rangorde plaatsen en deze gebruiken voor doeleinden van personeelsbeheer en vooral het onderbouwen en benchmarken van de beloningsverhoudingen. Dit leidt tot meer interne rechtvaardigheid.

We gieten dit alles in een overzichtelijke rolatlas, zeg maar een “functiehuis” dat helemaal op maat van jouw organisatie gemaakt is.

 

In onze aanpak stappen we af van de klassieke taakgerichte functiebeschrijvingen. Deze zijn stroef, spelen niet in op volatiele omgevingen en geven weinig aandacht aan de impact van iemands rol noch aan zijn bijdrage tot het grotere geheel. We gaan daarentegen uit van generieke ‘rollen’ en maken duidelijk wat hun bijdrage is tot de visie van je onderneming.

Deze rollen zijn duurzaam, ze ‘overleven’ de snelle wijziging van job-inhouden en van hun prioriteiten. En ze laten job crafting toe, waarbij we vertrekken van autonomie geven aan en initiatief leggen bij de medewerker zelf. Vanuit zijn of haar eigen passie, energie, talent gaat deze op zoek naar de beste ‘rol’ om bij te dragen en heeft zelf de regie om te schakelen als de organisatie en de veranderende context daarom vragen.

Change management

Bij reorganisaties zijn we er om je bij te staan in de implementering op HR vlak: bestaffen van functies, heroriëntering van medewerkers, exitgesprekken, loonbeleid, interne communicatie, sociale relaties, …

Zowel tijdens het ontwerpen van je organisatiestructuur en van de rollen als bij het implementeren ervan, staan jouw wensen steeds centraal: onze expertise is erop gericht om ze te onderbouwen met doordachte en goed werkende acties.

De aanpak van Innovita: altijd verrassend en resultaatgericht.