Innovita

Design thinking workshop

Innoveren kan je leren

Innovatie, het buzzwoord dat overal en altijd oppopt. Iedereen is er mee bezig … of toch niet?

Binnen je bedrijf ben je er ook mee bezig, alleen niet echt consequent. Operationele zaken zijn nog steeds je prioriteit en blijven dat ook. Maar toch voel je dat innovatie van essentieel belang is bij het creëren van een maximale meerwaarde voor je klant/eindgebruiker.

Hoe geef je nu je interne innovatiecultuur een boost, zonder dat je operationele bezigheden eronder lijden? Hoe breng je nu innovatie in het DNA van je medewerkers?

Design Thinking Workshop van Innovita

Gebruik een proces om de mindset te veranderen

Succesvolle innovatie start altijd vanuit de noden, wensen en verwachtingen van de klant. Ook bij design thinking staat de klant centraal en vertrek je vanuit de probleemstelling.

Het design thinking proces bestaat uit vijf stappen, waarbij je op elk moment kan terugkeren naar eerdere stappen.

  • Opdat je de klant zijn verzuchtingen en verwachtingen zou kunnen begrijpen, plaats je jezelf in de schoenen van je klant. Wat ziet, hoort en voelt je klant? Waar droomt hij van?
  • Je analyseert alle beschikbare info uit de empathische fase met als doel een kernprobleem te definiëren.
  • In de eerste fase genereer je een veelheid van ideeën. 
  • In een tweede fase bundel je ideeën en prioriteer je ze op basis van een goed evenwicht voor deze criteria: aantrekkelijk, haalbaar & betaalbaar.
  • Vervolgens ontwikkel je een testversie of schets van je product of dienst; dit kan een goedkope en/of vereenvoudigde versie zijn van je eindproduct.
  • In de laatste fase ga je in gesprek met je klant: hij test je prototype terwijl jij observeert en feedback registreert. 
  • Indien nodig pas je je prototype aan en laat je je klant terug testen tot je product klaar is voor implementatie. Soms levert de feedback een totaal andere kijk op de probleemstelling, waardoor dan ook onverwachte oplossingen naar boven komen.

Design thinking
oefeningen

Iedereen aan de slag

Tijdens de workshop doorlopen we het ganse traject van design thinking. Aan de hand van herkenbare cases en oefeningen krijg je onmiddellijk een gevoel hoe design thinking in jouw bedrijf tot een mindset change kan leiden.

Doordat elke deelnemer met elke stap van het proces in aanraking komt, wordt het ook snel duidelijk wie het best kan ingezet worden voor welke stap van het proces.

Sommigen zijn beter in het analyseren van de klant, anderen voelen zich als een vis in het water wanneer ze innoverende ideeën kunnen spuien en nog anderen krijgen energie van het testen van nieuwe concepten en ideeën.

Onze design thinking workshop boost jouw creativiteit

Via brainstorming technieken wordt je uitgedaagd om out-of-the-box te denken en een veelheid van ideeën te genereren vanuit verschillende invalshoeken. Daarna maak je een prototype en ga je na of dit aan de 3 criteria voldoet om levensvatbaar te zijn.

Je verlaat de workshop met veel inspiratie en een sense of urgency om aan de slag te gaan met design thinking.

De aanpak van Innovita: altijd verrassend en resultaatgericht.

Iedereen wordt er beter van

Door je klant centraal te stellen, en oplossingen te bedenken vanuit een goed begrip van zijn probleem, voelt hij zich betrokken en gewaardeerd. De korte iteraties zorgen ervoor dat de klant zeer snel het resultaat kan evalueren.

Door de korte iteraties met prototypes, beperk je de ontwikkelingskosten van je nieuwe product/dienst. Jouw medewerkers voelen zich meer betrokken en meer geëngageerd, wat het werkplezier positief beïnvloedt.

Ook voor jouw domein?

Design thinking is niet alleen krachtig als motor voor innovatie van producten en diensten, maar tevens ook in elk domein waar men klantgericht denkt en handelt. Onze GRATIS infographic gaat dieper in op enkele toepassingsdomeinen.