Innovita

Dries Deleenheer

Ik hou ervan om dingen te creëren die nog niet bestaan. En ik doe dat graag samen met andere mensen, in een domein waar ik me zeer thuis voel: human resources management.

Passie voor co-creatie in human resources management

Jurist van opleiding heb ik me al snel resoluut toegelegd op HRM, vanuit een drang om iets te veranderen. In de groep Engie was ik tijdens mijn 34 jarige loopbaan dan ook actief in vrijwel alle HR processen. Zowel in de rol van leidinggevende, project manager als die van expert. Daarbij heb ik steeds één doel voor ogen: een zo perfect mogelijke match realiseren tussen de doelstellingen van de organisatie en de noden, de aspiraties en het welzijn van de medewerkers. Zonder die match zullen je medewerkers je onderneming verlaten en zal ze nooit haar doelstellingen bereiken.

Wil je de missie, visie, strategie en waarden van je bedrijf helder maken voor jezelf en je medewerkers? Ga je in je bedrijf een nieuwe organisatie invoeren en weet je niet hoe dat aan te pakken? Is het niet duidelijk hoeveel personeel je de komende jaren nodig zal hebben en op welke plaats en op welk moment? Voel je de noodzaak aan om uit dit alles de gepaste HR strategie af te leiden en te implementeren? Voor al die vragen ben ik de geschikte persoon om, samen met jou, creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Dries Deleenheer van Innovita

Levenslang leren

Tijdens mijn loopbaan heb ik mezelf permanent bijgeschoold.

In 1997 volgde ik aan de Vlerick Business School het programma Consortium Middle Management.

In 2001 en 2011 volgde ik er eveneens de Executive Master Class in HRM en het programma Compensation & Benefits Management.

Opleidingen zoals die over Gedragsgericht interviewen en de Korn Ferry Hay-functiewaarderingsmethode lieten me toe om mijn expertises in verschillende deelgebieden van HRM te verdiepen.

Door lectuur en netwerking hou ik mijn HRM-kennis steeds op peil.

Jo Van Cauwenberge

directeur GoodPlanet Belgium

Door de groei van de laatste jaren was de organisatiestructuur van GoodPlanet achterhaald. We hadden nood aan een deskundige externe visie en vonden bij Dries de ervaring die we nodig hadden. Na een grondige 360graden analyse werd een totaal nieuw organigram uitgetekend en een intern en extern recruteringsproces opgestart.

Intussen is de nieuwe structuur sinds 9 maanden operationeel. Met succes. Dries ondersteunt ons nog voor de ontwikkelingsgesprekken met de nieuwe leden van het Management team. Dankzij zijn jarenlange ervaring verloopt alles zeer efficiënt. Dank voor de goede samenwerking Dries.

Filip De Soete

Payroll and Comp&Ben Manager MediaMarkt

Gedurende het voorbije jaar heeft MediaMarkt Holding Belux meerdere kortlopende projecten opgezet in samenwerking met Dries Deleenheer. Binnen een deontologisch kader gaat Dries te werk op basis van een fijne functieanalyse, de aandacht voor ieder detail, absolute discretie, de zoektocht naar de meerwaarde en de opmaak van professionele rapportering. Het juiste Hay-level is het resultaat van zijn eindstudie.

Vanuit zijn ervaring binnen diverse sectoren weet hij als geen ander de passende functievergelijking voor te stellen. Wens je een rapport in het Nederlands, Frans of Engels, bij Dries ben je op het juiste adres. MediaMarkt heeft de samenwerking met Dries aangevat, wij zetten deze ook verder. Een referentie binnen het veld van de functieweging voor iedere onderneming!

Paul Hautekiet

Algemeen directeur HR Rail

Dries en ik heb jaren en beiden vanuit verschillende functies binnen het HR domein samengewerkt. Dries is iemand die resultaatgericht is en planmatig werkt. Hij heeft verschillende rollen opgenomen in het HR domein, gaande van HR Partner tot HR Leader, alsook HR expertise rollen (functiebeschrijvingen, -wegingen, organisatiestructuur).

Hij heeft een grote luistervaardigheid en zal hierdoor zijn ervaring ten dienste stellen van de organisatie die hij moet ondersteunen. Daar waar HR consultants te vaak passe-partout oplossingen aanbieden zonder een grondige analyse van de noden van de onderneming, zal Dries ervoor zorgen dat de oplossing wel degelijk beantwoordt aan de noden. Zijn persoonlijkheid maakt ook dat hij geen oplossingen door de strot van de medewerkers zal duwen, maar zal zorgen dat er voldoende draagkracht is in de organisatie om een effectief veranderingsbeleid te implementeren. Ik zou met plezier opnieuw met Dries willen samenwerken.

Alexandre Giele

Directeur Woonmaatschappij Ijzer & zee

Dries heeft ons bijgestaan en begeleid voor een fusietraject binnen de sociale huisvestingssector. Hij deed dit op een professionele, correcte en vriendelijke manier. Bij het voeren van loopbaangesprekken zag je meteen zijn ervaring in de materie. Op basis van gerichte vragen kwam er steeds een grondige analyse van de medewerkers voor ons. Zeker en vast een aanrader! (9 juni 2022)