Innovita

Dreigt jouw bedrijf de boot te missen?

Stilstaan is achteruitgaan. Zeker in de huidige, digitale tijden moet je bedrijf mee zijn. NU is het moment om te transformeren naar een klant- én een mensgerichte organisatie. Met de hulp van Innovita zit je zó terug op koers.

Innovita: Annita Dierckx en Dries Deleenheer

Innovita is jouw business consultant, de weg naar verandering

Bedrijven contacteren ons, als ze het gevoel hebben dat ze niet meer mee zijn. Omdat hun concurrenten steeds een paar stappen voor lijken te zijn. Of omdat zelfs de interne samenwerking niet vlot verloopt.

Innovita zet je kordaat op weg naar die broodnodige transformatie. Overleven in onze constant veranderende wereld vraagt namelijk om een andere mindset. Succesvolle organisaties blijven hun concurrenten een stapje voor door hun klantgerichte interactie en innovatie. En door zich te richten op de mensen en te profiteren van ieders specifieke talenten. En daar kunnen wij mee helpen.

Innovita zorgt voor business transformatie vanuit een innovatieve mindset.

Naar een flexibele, klant- én mensgerichte organisatie

Jij krijgt van ons de begeleiding die je nodig hebt,
op maat van jouw bedrijf.
Samen zetten we je organisatie terug op koers.

Na een grondige doorlichting van jouw bedrijf en gesprekken met jou, je medewerkers en je klanten, kennen we de perspectieven van alle betrokkenen.

Vanuit deze kennis definiëren we het probleem en dragen we oplossingen aan. Onze focus ligt steeds op de mensen, zowel binnen het bedrijf (de medewerkers), als buiten het bedrijf (de klanten).

Vervolgens begeleiden we jullie doorheen de transformatie. Jullie staan er niet alleen voor.

Innovita, jouw transformatie consultant

Volgens de principes van het Design Thinking process, leiden we jouw bedrijf naar de transformatie. 
In 9 heldere stappen, leggen we je graag uit hoe we te werk gaan.

Het besef

Je beseft dat er iets moet gebeuren, want jouw bedrijf is niet meer helemaal mee. Je hebt het gevoel dat je de boot hebt gemist.

Het gesprek

Je nodigt Innovita uit voor een vrijblijvend gesprek en je legt uit waarom je ervan overtuigd bent dat je een transformatie consultant nodig hebt. Wat is het verwachte resultaat?
Vinden we elkaar in een boeiend gesprek en denken we jou te kunnen helpen? Dan schakelen we graag naar de volgende versnelling.

De timing

In overleg gaan we de timing bepalen van het volledige proces. Wanneer kunnen we starten met de gesprekken? Wanneer zijn de mensen beschikbaar? Hoe worden de interviews ingepland?

De oplossing

We lanceren een veelheid aan ideeën die een oplossing kunnen bieden voor het gestelde kernprobleem. De ideeën worden gerangschikt en geëvalueerd op basis van een aantal criteria zoals aantrekkelijkheid, haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.   

De identificatie

Het kernprobleem wordt geïdentificeerd en gedefinieerd op basis van de informatie die werd bekomen tijdens de doorlichting.

De doorlichting

We starten met een doorlichting van het bedrijf.

  • Wat leeft er bij het personeel?
  • Wat denkt het management?
  • Stemmen deze met elkaar overeen?
  • Hoe is de cultuur van het bedrijf? 
  • Hoe wordt er vandaag gewerkt?
  • Hoe ervaart de klant de samenwerking?

De beslissing

Van alle mogelijke ideeën en oplossingen die werden aangedragen, moet de meest geschikte worden uitgekozen om te implementeren. In het beslissingsproces betrekken we het management, de medewerkers én de klanten.

De begeleiding

In samenwerking met de verschillende afdelingen, wordt de oplossing stapsgewijs geïmplementeerd. Innovita zorgt voor de nodige begeleiding van de werknemers, het management en mogelijke derde partijen, wanneer er bijvoorbeeld ook een digitale transformatie met een nieuwe tool aan te pas komt.

Heb je de boot gemist? Innovita zet je terug op de juiste koers.

De transformatie

Het eindresultaat is een geslaagde (digitale) transformatie, met een tevreden werkgever, een gelukkige werknemer en zeer veel blij verraste klanten. Wij wensen jullie alvast een goede vaart!

Innovita: jouw weg naar de heropleving van jouw organisatie

Ontdek al onze langetermijn trajecten voor bedrijven

Interactieve Keynote

Hoe zet je design-thinking in om empathisch en verbindend tot mensgerichte innovatieve oplossingen te komen?

Transformatie trajecten

Aan de hand van ons eigen ontwikkeld framework verbinden we business en HR in één innovatieve, wendbare cultuur.

Persoonlijke mentoring

Van uitdaging naar oplossing: als mentor geven we je tips en inzichten om jouw leiderschap te optimaliseren

Innovita zorgt voor business transformatie vanuit een innovatieve mindset.

Laat je
inspireren

Wil je nog meer weten over wat ons drijft? Laat je dan inspireren door onze blogartikelen, overzichtelijk weergegeven per thema.

InnoVita laat het licht schijnen op je organisatie en je structuur.

Alexandre Giele

Directeur Woonmaatschappij Ijzer & zee

Dries heeft ons bijgestaan en begeleid voor een fusietraject binnen de sociale huisvestingssector. Hij deed dit op een professionele, correcte en vriendelijke manier. Bij het voeren van loopbaangesprekken zag je meteen zijn ervaring in de materie. Op basis van gerichte vragen kwam er steeds een grondige analyse van de medewerkers voor ons. Zeker en vast een aanrader! (9 juni 2022)

Paul Hautekiet

Algemeen directeur HR Rail

Dries en ik heb jaren en beiden vanuit verschillende functies binnen het HR domein samengewerkt. Dries is iemand die resultaatgericht is en planmatig werkt. Hij heeft verschillende rollen opgenomen in het HR domein, gaande van HR Partner tot HR Leader, alsook HR expertise rollen (functiebeschrijvingen, -wegingen, organisatiestructuur).

Lees verder

Hij heeft een grote luistervaardigheid en zal hierdoor zijn ervaring ten dienste stellen van de organisatie die hij moet ondersteunen. Daar waar HR consultants te vaak passe-partout oplossingen aanbieden zonder een grondige analyse van de noden van de onderneming, zal Dries ervoor zorgen dat de oplossing wel degelijk beantwoordt aan de noden. Zijn persoonlijkheid maakt ook dat hij geen oplossingen door de strot van de medewerkers zal duwen, maar zal zorgen dat er voldoende draagkracht is in de organisatie om een effectief veranderingsbeleid te implementeren. Ik zou met plezier opnieuw met Dries willen samenwerken.

Innovita: nieuw leven voor uw bedrijf

De wereld draait razendsnel vandaag, veel ondernemers hebben het gevoel niet meer mee te zijn en voorbijgestoken te worden.
Bron: Fokus (Knack)