Innovita

Strategic Workforce Management

Proper Planning Prevents Poor Performance.

Stap voor stap

We passen samen met jou een stapsgewijs proces toe om vanuit de strategie en de streeforganisatie van de onderneming, te bepalen welke de personeelscapaciteit (sizing) van je organisatie moet zijn op middellange en lange termijn, zodat:

  • je kan plannen wanneer welke posities moeten bestafd worden
  • je kan zien wanneer er voor welke profielen tekorten of surplussen gaan zijn zodat die tijdig aangepakt worden
  • en zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats op het juiste moment komt. Dit zowel kwantitatief (de aantallen) als kwalitatief (de profielen) en zowel voor eigen personeel als voor externe krachten.

Het definiëren van een personeelsplan gebeurt in vijf stappen:

  1. Bepalen van de toekomstige behoeften aan functies en competenties
  2. In kaart brengen van het toekomstige aanbod
  3. Bepalen van de toekomstige vraag
  4. Identificeren van de gap tussen 2 en 3 in termen van tekorten en overtallen
  5. Bepalen van de HR acties, noodzakelijk om de tekorten en overtallen te voorkomen (aanwervingen, heroriënteringen, opleidingen, exits,…)

Om hiertoe te komen voeren we gesprekken en faciliteren we workshops met management teams en HR teams. Elk van de 5 stappen kan op om het even welk moment aangepast worden aan wijzigende omstandigheden.

 

Onze aanpak

  • is globaal en holistisch: het gaat om strategische personeelsplanning op middellange en lange termijn, met inbegrip van contractors en met aandacht voor inclusie en diversiteit in de toekomstige vereiste competenties
  • gaat verder dan loutere planning van aantallen in de tijd maar wil een “management” tool zijn om proactief de noodzakelijke HR acties die voortvloeien uit het proces, te definiëren en te beheren.

We zorgen ervoor dat je HR afdeling voldoende gewapend is om het personeelsplan uit te voeren.

Daarnaast stellen we alle noodzakelijke documentatie ter beschikking zodat de verkregen kennis niet verloren gaat.

 

De aanpak van Innovita: altijd verrassend en resultaatgericht.