Innovita

Innoveren vs Slim Innoveren

Innovita zorgt voor business transformatie vanuit een creatieve mindset.

Zet innovatie in als middel maar niet als doel

Bezint eer je begint

Klinkt logisch, maar is het niet.  Het is belangrijk een goed uitgekiende innovatiestrategie te gaan bepalen, die naadloos aansluit bij de algemene bedrijfsstrategie. Eén ding is echter zeker, blijven stilstaan is geen optie.

We kunnen spreken van vier verschillende vormen van innovatie, onderverdeeld als volgt:

Een voorbeeld zal het verduidelijken:

Businessmodel Innovatie:

We spreken van een incrementele innovatie, wanneer we een bestaand businessmodel gaan veranderen.  Denk hier bv aan het veranderen van een verdienmodel: door aan je product een recurrent verdienmodel te koppelen (bv leasing) ipv een eenmalige kost, ga je een terugkomende inkomsten flow genereren.  Innovatie zeker, maar je gaat een bestaand product converteren zodanig dat het op een andere manier winstgevend wordt.  Je gaat hier als het ware van een product-georiënteerd naar een service-georiënteerd businessmodel.

Een mooi voorbeeld hiervan is Microsoft die recurrente inkomsten genereren met Office 365 (software installatie via CD-ROM of download link vs Cloud installatie).

Het tegenovergestelde van een incrementele innovatie is een radicale innovatie, waar we een compleet nieuw business model vanaf nul gaan uitdenken.  Denk hier bijvoorbeeld aan Netflix, die niet op de markt zijn gekomen met een nieuw product, maar wel een radicale innovatie hebben gelanceerd op de manier waarop films en series aan de klant “verkocht” worden.  Dit businessmodel was compleet nieuw en stond mijlenver van de businessmodel van de bestaande spelers op de entertainment-market.

Product of Service Innovatie

Dezelfde strategie kunnen we toepassen op innovatie van producten en diensten.

Bij incrementele innovatie spreken we van een verbetering of vernieuwing van een bestaand product of dienst.  Indien deze innovatie beter beantwoordt aan de noden van de klant en doorgevoerd wordt op relatief korte termijn voor een relatief laag budget, is dit zeker een haalbare piste voor elk bedrijf.    Denk hier bv aan nieuwe functionaliteiten, bijkomende diensten, …  Een mooi voorbeeld hiervan is de continue ontwikkeling van IKEA producten om ze gebruiksvriendelijker te maken (betere handgrepen, duurzame materialen, …)

Ingeval van radicale innovatie gaan we net zoals bij radicale businessmodel innovatie from scratch een product of dienst uitvinden.  Dit gaat over grotere budgetten, langere time-to-market, andere strategieën, andere risicoprofielen, enz.

Denk aan de eerste Iphone, Tesla, …  Maar ook kleinere spelers spelen hierin een zeer belangrijke rol, denk maar aan de start-ups die als paddenstoelen uit de grond rijzen met aanbod van innovatieve producten en diensten. 

Iedereen kan innoveren

Ontegensprekelijk hier is wel dat elk bedrijf, groot of klein, aan innovatie kan doen. 

Innoveren moet onderdeel worden van de bedrijfscultuur. Het moet verankerd worden in het DNA van de organisatie en het management moet alert zijn op de herkenning van kansrijke innovatieve ideeën. Niet door de ideevorming direct te stimuleren, maar juist door de processen zo in te richten, dat ideeën kunnen ontstaan en opvolging kunnen krijgen. 

Hoe kan je dit doen op een slimme manier ? Ontdek het door Innovita te contacteren of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Stof tot nadenken

Innovita: nieuw leven voor uw bedrijf

De wereld draait razendsnel vandaag, veel ondernemers hebben het gevoel niet meer mee te zijn en voorbijgestoken te worden.
Bron: Fokus (Knack)