Workshops voor KMO’s met focus op klanten en medewerkers

 

DESIGN THINKING WORKSHOP

Design Thinking is een innovatie techniek die focust op ‘iterative value co-creation’, dwz herhaaldelijk nagaan of de geschetse oplossing wel degelijk beantwoordt aan de noden van de eind-klant. Deze aanpak laat toe om continue bij te sturen. Design Thinking richt zich tot elke grootte of aard van bedrijf en kan toegepast worden voor elk type van probleem, van klein tot complex.

Onze aanpak

We geven een inspirerende introductie tot ‘Design Thinking’, waarna we met uw medewerkers de theorie in de praktijk brengen. Elke stap van het proces wordt aangeleerd met praktijkvoorbeelden en we gaan na hoe we Design Thinking kunnen toepassen binnen uw werkomgeving.

 

KEYNOTE : DESIGN THINKING ALS HEFBOOM TOT INNOVATIE

Innovatie is niet zomaar leuk om te doen, maar vandaag meer dan ooit een absolute voorwaarde om te overleven. Design Thinking als denkpatroon voor innovatie zorgt ervoor dat u de trein niet mist.In deze keynote brengen we u een eerste introductie tot design thinking als klantgerichte manier van innoveren.Mis de trein niet, koop tijdig uw keynote ticket !

 
 

MISSIE, VISIE, STRATEGIE WORKSHOP

De missie en visie van uw organisatie zijn een onmisbaar instrument voor uw positionering, zowel voor uw klanten als voor uw medewerkers.Een goede missie is uniek en specifiek en verheldert waarom uw organisatie bestaat en waarop u inzet als organisatie.De visie geeft richting aan uw ambitie en vertaalt waarvoor uw organisatie staat en waar u in gelooft.In de strategie vertalen we missie en visie naar een concreet actieplan waarmee uw doelstellingen kunnen worden behaald.Al deze stappen zijn onmisbaar voor elke soort van organisatie, of we nu spreken over een eenmanszaak of een multinational.

Onze aanpak

We faciliteren een workshop waarin u en uw medewerkers een gezamenlijk gedragen antwoord geven op : – Waarom bestaan wij? Wat is ons ‘DNA’? Waarom doen we het? – Waar willen we naartoe? Wat zijn onze ambities? – Welke concrete stappen gaan we nemen om ons doel te bereiken? – Hoe gaan we onze voortgang opvolgen en bijsturen?

 

VERBINDENDE COMMUNICATIE / CAREFRONTATION WORKSHOP

Samenwerken in een team met verschillende persoonlijkheden is boeiend maar niet altijd gemakkelijk. Essentieel voor een harmonieus team zijn een heldere communicatie en duidelijke afspraken. Onze workshop verbindende communicatie (‘carefrontation’) draagt bij tot een open sfeer waar directe communicatie en empathie centraal staan. Deze fun workshop draait om feedback geven op een constructieve en positieve manier.

Onze aanpak

We bouwen de workshop op rond de vier hoekstenen van communicatie : waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.Uniek is ons concept waarbij we de bloemsymboliek als metafoor gebruiken om elkaars gevoel en behoefte bespreekbaar te maken. Bv is je medewerker die houdt van hortensia’s, verrassend en impulsief of juist niet? Of wordt je medewerker die gladiolen verkiest, ervaren als een integer iemand ? Telkens opnieuw blijkt dit de aanzet tot een verbindend gesprek, dat het vertrouwen en de samenwerking ten goede komt.Vervolgens leren we aan hoe verzoeken op een concrete en positieve wijze te formuleren, zodat aan de behoefte voldaan wordt.We sluiten de workshop creatief af met het maken van een uniek bloemwerk rond de waarden van het team. Op de werkplek dient dit bloemwerk als geheugensteuntje om verbindende communicatie te blijven toepassen.

Persartikel ZigZagHR magazine ZigZag HR community Partner ‘week van het werkgeluk’
 
 
 

Hulp nodig bij uw digitale strategie of omschakeling naar wendbare organisatie?

CONTACTEER INNOVITA 32 477 41 30 56

InnoVita, Vredelaan 71, 1982 Weerde – ZemstBE 0680 762 133